Root Oppo Neo 9 - A37 dễ dàng

root oppo neo 9
Bước 1: Tải ứng dụng King Root 4.1 APK tại Work Upload.

root oppo neo 9
Bước 2: Cài đặt ứng dụng King Root.

Bước 3: Khởi động và chạy ứng dụng King Root.

Bước 4: Bấm nút Root và đợi thông báo hoàn tất.

root oppo neo 9
Bước 5: Cài đặt SuperSURoot Checker Basic để kiểm tra quyền Root.

root oppo neo 9
Thông báo hoàn tất và cài đặt Root Checker để kiểm tra máy của bạn đã được Root.

root oppo neo 9
Như vậy bước đầu Oppo A37 đã dần được Root thành công.


Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google