Oppo F1s bật nguồn chạm vbat

b1: câu tắt công tắc
b2: kẹp cục pin nóng nguồn bỏng tay => nhiều ae khui nguồn luôn và ngay => cái main lát bét là cái chắc :(:(, nhưng ae nhớ khi cấp nguồn chưa bật nguồn thì con ic nguồn và công suất đã đc cấp nguồn rồi nhé nếu chạm ở ic nguồn hay cs thì chạm trực tiếp rồi , => bỏ trường hợp ic nguồn hay cs chạm
b3: bỏ dây chì nối tắt công tắc , đo xung quanh ic nguồn , kiểm tra mấy con tụ vbat trước tất cả đều có vbat => ic nguồn không chết
b4 : bỏ nguồn cấp ra khỏi main đo con nào chạm mát ( 2 đầu đều thông mát ) gỡ ra là ok, con mình gỡ kia là con đc cấp nguồn sau khi nhận lệnh mở nguồn, hay nói dễ hiểu hơn là nó chạm sau.
trên f1s con đó trong hình mình gỡ là chủ yếu ( vì chưa gỡ con khác )
mấy dòng máy khác ae làm tương tự các bước trên là ok
Oppo F1s bật nguồn chạm vbat

Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google