Ảnh bìa tình yêu - Phần 1

Chùm ảnh bìa Facebook đẹp về tình yêu dành cho các bạn trẻ.
Nếu em chỉ xem như là danh từ trừu tượng
Anh sẽ cho em thấy hành động cụ thể
Nếu em chỉ nghe qua những lời kể
Để anh vẽ nên câu chuyện mà em thuộc về
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google