Sơ đồ chân pin iPhone 4

iphone 4 không lên nguồn do chân pin bị hư hỏng, các bạn test theo sơ đồ dưới đây.
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google