Các áp chức năng iphone 4

Ở các máy bật nguồn lên mới chạm gọi là chạm áp thứ cấp, các bạn đo rà các đầu tụ nhận áp như hình dưới đây để xem chạm tụ nào rồi dùng zxw lần theo đường chạm và cách ly.
Ở các máy iphone 4 lỗi 9 kiểm tra các áp cấp cho NAND.
Để tải được hình ảnh bạn click vào chữ Download dưới đây và làm theo hướng dẫn.

Nguồn: ifixit
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google