Oppo F1s pass code

Anh em load về chép vào thẻ nhớ rồi úp qua recovery bình thường
=> Khởi động lại recovery lần 2 là rồi ae tự mần
Link down
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google