Lấy file ios đã down trong itune về

Ở win 7 bạn theo đường dẫn này
C:\Users\MinhPhuc\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes\iPhone Software Updates.
thay vào tên user của bạn lưu ý các folder này bị ẩn nhé off tính năng hidden file của win mới thấy đường dẫn
Để show các file hidden
ở win7 vào My computer ->Organize->Folder and search options -> View -> Show hidden file, folder , driver
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google