Fix j500h và j700 đời 2016 không nhận OTG


fix j500h và j700 đời 2016 .mã xác nhận google không nhận cáp otg. Anh em đi qua lấy về phòng thân
gải nến file chạy qua odin xong và dùng cáp otg thôi.
pass : J500HJ700H_OTG_OK
Link Fix j500h và j700 đời 2016 không nhận OTG
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google