Iphone 4s mất loa míc

iphone 4s mất hết loa míc khi đàm thoại mặc dù đã qua thợ khác thay audio rồi không được nhưng mình bắt đúng bệnh chia sẻ cho ae nào vô tình gặp vặn con ốc chỗ đè cáp sạc đứt xuống mian gặp làm theo solutions là ok

Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google