Chia sẻ tool đọc passcode máy tàu

mã số hay mã google cũng ok nhé
bình thường khách mang vào trong tình trạng ấy ta phải anh hung 2-3 phím như vậy dữ liệu của khách và mã khóa cũng bay trong nốt nhạc
nhưng với tool này chi cần kết nối máy tự vào màn hình chính cho chúng ta muốn làm gì thỳ làm coppy hết ra cho khách rồi reset sau
link cho ACE đang hóng:


pass giải nén 142533161
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google