Rom Tiếng Việt Samsung Core Prime G360T1

Thông Tin
Rom Core Prime G360T1 Metro Tiếng Việt 5.1.1 Ok
Việt Hóa G360T1 Trên Nền Rom Stock 5.1.1 Ổn Định ít Hao Pin
Root Máy Samsung Galaxy Core Prime G360T1 Sẵn Tiện Việc Hack Mod Game
Thay Đổi Logo Khởi Động & Xóa Sạch App Metro Như Máy Quốc Tế
Rom Tiếng Việt Samsung G360T1 Được Build Tar Nạp Qua Odin An Toàn
Rom Việt Hóa G360T1 Không Cá Nhân Hóa Tiện Việc Mua & Bán Máy
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google