Rom Tiếng Việt Galaxy J1 - J100H

Rom Stock Kikat 4.4.4 Tiếng việt Galaxy J1, file flash tiếng việt galaxy j1, rom gốc J100H, file flash j100h tiếng việt.

Tải về rom galaxy j1:
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google