4s rơi nước mất wifi

Chia sẻ với anh em kèo nhỏ 4s rơi nước mất wifi đến 90% đều do lỗi này mất áp vbat anh em gặp câu như hình soi kĩ điểm ticpon này chứ gặp nhiều thợ cứ khoai thay đi thay lại wifi k đc chúc ae thành công
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google