Nokia 301 liệt phím menu lên xuống và phím gọi

Chia sẻ Nokia 301 liệt phím menu, phím lên, phím xuống và phím gọi. Anh em câu test theo hình.
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google