Samsung s5300 không nhận thẻ nhớ

Chia sẻ với anh em Samsung s5300 không nhận thẻ nhớ do mất áp 2,8v anh em đo câu theo hình nhé.
Chúc anh em thành công
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google