x2-02 không hỗ trợ bộ sạc

Chia sẻ với anh em Nokia x2-02 không hỗ trợ bộ sạc anh em câu dây theo hình nếu vẫn không được thì thay em tụ trong hình
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google