Sky a810 bị đứt đường camera trước

Nhận máy sky a810 không vào được camera trước do đứt đường anh em câu theo hình nhé

Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google