galaxy y - s5360 tự báo sạc

Chia sẻ cho các bạn samsung galaxy y - s5360 rút sạc ra mà vẫn báo sạc anh em cắt cách ly chân số 2 như trong hình nhé.
Nhanh gọn nhẹ đỡ phải thay chân ^^
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google