Nokia 1280 lắp pin không lên nguồn

Chia sẻ với anh em nokia 1280 kẹp nguồn thì lên nhưng lắp pin không lên nguồn anh em làm như sau
bước 1: gỡ bỏ hết các linh kiện trong ô màu xanh
bước 2: câu tắt theo hình

Nếu đứt mạch vào U thì ace câu theo hình dưới
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google