Lumia 520 bật nguồn kim treo

Lumia 520 bật nguồn treo kim dòng không lên và không nhận usb
lumia 520 bật nguồn kim dòng dao động lên tới 0.1A treo máy không lên, cắm máy tính ko có hiện tượng gì, nhớ có cái main xác lôi ra ngắm kĩ 1 hồi thấy mất con tụ như trong hình gỡ luôn đóng sang bật thử nguồn thấy ok luôn :D
Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google