Tổng hợp link rom file flash nokia tiếng việt

Dòng nào bạn không tìm thấy hãy để lại bình luận mình sẽ tìm giúp nhé ;-)
Nokia 1200       - RH-99            -  http://www.fshare.vn/file/TC24KGRPRT
Nokia N100      - RH-130          -  http://www.fshare.vn/file/T5FW4V1R1T
Nokia 6300       - RM-217         -  http://www.fshare.vn/file/T8PYZ1C2KT
Nokia 8800e     - RM-233         -  http://www.fshare.vn/file/TTNB7TW3RT
Nokia 3110c     - RM-237         -  http://www.fshare.vn/file/TZ4ZRJRXCT
Nokia 5800       - RM-356         -  http://www.fshare.vn/file/T30S15118T
Nokia 7210c     - RM-436         - http://www.fshare.vn/file/TFNA3Y606T
Nokia E63        - RM-437         - http://www.fshare.vn/file/TWP4VBPYQT
Nokia 6700       - RM-470         - http://www.fshare.vn/file/TFSKG3HP2T
Nokia 5030       - RM-524        - http://www.fshare.vn/file/TCMKRKNSJT
Nokia E72        - RM-530        - http://www.fshare.vn/file/T9QJH0P81T
Nokia X3-00      - RM-540        - http://www.fshare.vn/file/TDR1NZBSCT
Nokia 2700       - RM-561        - http://www.fshare.vn/file/TR4GQW254T
Nokia C1-01     - RM-607        - http://www.fshare.vn/file/TS5KVZPNQT
Nokia C3-00     - RM-614         - http://www.fshare.vn/file/T194V5NSRT
Nokia X2-00     - RM-618         - http://www.fshare.vn/file/TX8MS9C57T
Nokia E7-00     - RM-626        - http://www.fshare.vn/file/TCCBGJF88T
Nokia E5-00     - RM-632        - http://www.fshare.vn/file/TY1GHCM3TT
Nokia 2690       - RM-635        - http://www.fshare.vn/file/THZKMRJ90T
Nokia X3-02      - RM-639        - http://www.fshare.vn/file/TNZ4VVZT3T
Nokia C1-02     - RM-643        - http://www.fshare.vn/file/T7FYZQ3ZAT
Nokia C5-00     - RM-645        - http://www.fshare.vn/file/T1DA5H2NDT
Nokia 1280       - RM-647       - http://www.fshare.vn/file/TZAK08Z11T
Nokia C5-03     - RM-697        - http://www.fshare.vn/file/TBGR8K7D4T
Nokia C2-00     - RM-704        - http://www.fshare.vn/file/T3RPSVHZZT
Nokia X2-01     - RM-709        - http://www.fshare.vn/file/T0WA92PYYT
Nokia X1-01     - RM-713       - http://www.fshare.vn/file/T12RXW6AZT
Asha 311         - RM-714      - http://www.fshare.vn/file/TAQZ1HCGRT
Nokia C2-01     - RM-721       - http://www.fshare.vn/file/T1RARXP6VT
Nokia N500      - RM-750       - http://www.fshare.vn/file/TC4AP7KJ0T
Asha 303        - RM-763       - http://www.fshare.vn/file/TFM60DVKDT
Nokia X3-02     - RM775       - http://www.fshare.vn/file/T7JQTVGBXT
Lumia 900       - RM-823      - http://www.fshare.vn/file/T7JV3QVT4T
Nokia 112        - RM-837      - http://www.fshare.vn/file/TB6BDKYP3T
Asha 308         - RM-838     - http://www.fshare.vn/file/TRBMP2WP6T
Asha 301        - RM-839      - http://www.fshare.vn/file/T5GV28BDJT
Lumia 620       - RM-846      - http://www.fshare.vn/file/TW44BM07XT
Lumia 720       - RM-885      - http://www.fshare.vn/file/TWHRY70VJT
Lumia 520        - RM-914    - http://www.fshare.vn/file/TSXMJZ7S0T
Lumia 625        - RM-941    - http://www.fshare.vn/file/TCR6ZBBSBT
Lumia 625        - RM-943    - http://www.fshare.vn/file/TZGQJM3TQT
Nokia 108         - RM- 944  - http://www.fshare.vn/file/TMRKBRYYKT
Asha 208          - RM-949   - http://www.fshare.vn/file/TSFF68YRTT
Lumia 630        - RM 978    - http://www.fshare.vn/file/T1K63A3KFT
Lumia 525        - RM-998    - http://www.fshare.vn/file/TJYR6YZ2MT
Nokia XL          - Rm-1030  - http://www.fshare.vn/file/TG4GZQXG0T
Chia sẻ:

2 Comments

  1. Replies
    1. đây bạn ơi
      http://www.4shared.com/rar/27S6AGA-ce/6230iRM-72v0389.html

      Delete
Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google